Odszkodowania

W zakresie prawa odszkodowań zapewniamy profesjonalną obsługę prawną zarówno na etapie przedsądowym, jak i w postępowaniu przed sądem. Naszym klientom oferujemy pomoc w ustaleniu osoby odpowiedzialnej za szkodę oraz przy gromadzeniu niezbędnego materiału dowodowego, w tym wymaganej dokumentacji medycznej.

Na podstawie przedstawionego stanu faktycznego wskazujemy klientowi, jakie konkretnie przysługują mu roszczenia oraz czego może skutecznie domagać się przed sądem. Przed wystąpieniem na drogę sądową precyzujemy wysokość możliwego do uzyskania odszkodowania, oceniamy ryzyko oraz wybieramy optymalną strategię działania w interesie klienta. Działamy szybko, profesjonalnie i skutecznie.

Poszkodowanych oraz członków ich rodzin reprezentujemy w sporach sądowych:

  • o odszkodowanie za szkodę na osobie związaną z uszkodzeniem ciała lub wywołaniem rozstroju zdrowia,
  • o rentę z tytułu utraty zdolności zarobkowej oraz z tytułu zwiększenia się potrzeb poszkodowanego lub zmniejszenia się jego widoków na przyszłość,
  • o zadośćuczynienie za doznaną przez poszkodowanego krzywdę,
  • o odszkodowanie i zadośćuczynienie dla najbliższych członków rodziny zmarłego,
  • o odszkodowanie za szkody w mieniu,
  • o zadośćuczynienie w związku z naruszeniem dóbr osobistych oraz o odszkodowanie za szkody majątkowe wyrządzone wskutek naruszenia dóbr osobistych.

W zakresie prawa odszkodowań prowadzimy obsługę prawną między innymi w sprawach o naprawienie szkody doznanej wskutek:

  • wypadków komunikacyjnych,
  • błędów medycznych,
  • wypadków przy pracy,
  • wypadków w gospodarstwie rolnym.

DLA KOGO:

poszkodowani, członkowie ich rodzin

Realizacja: Agencja Reklamowa REKOS - strony internetowe, projektowanie graficzne, druk