Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

Optymalizacja zatrudnienia w zakładzie pracy jest kluczową kwestią dla efektywnego funkcjonowania przedsiębiorstwa. Nasz zespół oferuje kompleksową obsługę prawną dla pracodawców w zakresie zbiorowego oraz indywidualnego prawa pracy. Obszar oferowanej przez nas działalności obejmuje między innymi:

 • reprezentowanie pracodawcy w sporach sądowych z pracownikami,
 • audyt prawa pracy w przedsiębiorstwie,
 • sporządzanie i opiniowanie umów o pracę, umów o zakazie konkurencji, umów dla członków zarządów i kadry kierowniczej, innych umów i porozumień z zakresu prawa pracy,

 • sporządzanie układów zbiorowych pracy,
 • sporządzanie regulaminów pracy, regulaminów wynagradzania, regulaminu funduszu świadczeń socjalnych,
 • doradztwo w zakresie zwolnień dyscyplinarnych,
 • doradztwo w zakresie zwolnień grupowych,
 • wsparcie pracodawcy w trakcie kontroli prowadzonej przez Państwową Inspekcję Pracy lub Zakład Ubezpieczeń Społecznych,
 • udział w negocjacjach ze związkami zawodowymi.

W ramach działalności kancelarii udzielamy także porad pracownikom, a w razie potrzeby reprezentujemy ich w sporach z pracodawcami między innymi w sprawach:

 • o ustalenie istnienia stosunku pracy,
 • o wypowiedzenie umowy o pracę,
 • o upomnienie lub naganę w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy,

 • o zwolnienie dyscyplinarne w trybie art. 52 Kodeksu pracy,
 • o wynagrodzenie z tytułu nadgodzin,
 • o mobbing,
 • związanych z zakazem konkurencji.

Naszym klientom udzielamy również fachowych porad dotyczących prawa ubezpieczeń społecznych oraz reprezentujemy ich w sporach sądowych przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych.

DLA KOGO:

pracodawcy, pracownicy, jednostki samorządu terytorialnego

Realizacja: Agencja Reklamowa REKOS - strony internetowe, projektowanie graficzne, druk