Prawo spółek

Prowadzimy kompleksową obsługę prawną spółek osobowych i kapitałowych prawa handlowego. Z naszych usług korzystają między innymi podmioty z branży energetycznej i telekomunikacyjnej.

W zakresie prawa spółek zajmujemy się między innymi:

  • rejestracją spółek,
  • reprezentowaniem spółek przed sądem rejestrowym,
  • przygotowywaniem oraz opiniowaniem umów spółki oraz statutów spółki,
  • przekształcaniem, łączeniem, likwidacją istniejących spółek,
  • doradztwem związanym ze zmianami struktury właścicielskiej spółki, w tym opracowywaniem i opiniowaniem umów nabycia bądź zbycia udziałów lub akcji,
  • obsługą organów spółki, w tym sporządzaniem protokołów ze zgromadzeń wspólników,
  • opiniowaniem uchwał organów spółki,
  • prowadzeniem sporów sądowych związanych z odpowiedzialnością cywilnoprawną w spółkach prawa handlowego, wyłączeniem wspólnika ze spółki oraz innymi sprawami z zakresu prawa handlowego.

Naszym klientom udzielamy również fachowych porad dotyczących prawa spółdzielczego.

DLA KOGO:

spółki jawne, partnerskie, komandytowe, komandytowo-akcyjne, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki akcyjne, spółdzielnie, spółki w organizacji

Realizacja: Agencja Reklamowa REKOS - strony internetowe, projektowanie graficzne, druk