Spory sądowe

W ramach działalności kancelarii świadczymy kompleksowe usługi prawne w zakresie przygotowywania oraz prowadzenia sporów sądowych przed wszelkimi instancjami wymiaru sprawiedliwości. Reprezentujemy klientów w postępowaniu przed sądami powszechnymi, Sądem Najwyższym, sądami administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym.

Każdy przypadek traktujemy w sposób indywidualny, dlatego każdorazowo przed wystąpieniem na drogę sądową dokonujemy kompleksowej analizy sytuacji prawnej klienta. Na podstawie przedstawionego stanu faktycznego konkretyzujemy przysługujące w danych okolicznościach roszczenia oraz wskazujemy te, których realizacji klient może skutecznie domagać się przed sądem. W profesjonalny sposób oceniamy ryzyko oraz wybieramy optymalną strategię działania. Działamy szybko, profesjonalnie i skutecznie, dążąc równocześnie do polubownego rozwiązania sporu w drodze mediacji bądź postępowania pojednawczego.

Oferujemy kompleksowe usługi prawne w zakresie przygotowywania oraz prowadzenia sporów sądowych obejmujących między innymi:

  • sprawy cywilne, w szczególności w zakresie prawa zobowiązań, prawa rzeczowego, spadkowego, budowlanego,
  • sprawy rodzinne, w szczególności sprawy rozwodowe i alimentacyjne, sprawy o podział majątku wspólnego, sprawy o uregulowanie kontaktów z dzieckiem,
  • sprawy gospodarcze, w tym windykacyjne i odszkodowawcze,
  • sprawy pracownicze,
  • sprawy administracyjne,
  • sprawy w postępowaniu przed Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumenta.

DLA KOGO:

osoby fizyczne, osoby prawne, przedsiębiorcy, spółki, spółdzielnie, jednostki samorządu terytorialnego

Realizacja: Agencja Reklamowa REKOS - strony internetowe, projektowanie graficzne, druk