Windykacja należności

W ramach świadczonej przez nas pomocy prawnej oferujemy profesjonalną obsługę prawną w zakresie dochodzenia wierzytelności, czyli windykacji należności. Obejmuje ona zespół działań podejmowanych w celu możliwie szybkiego i efektywnego odzyskania należności z zastosowaniem przewidzianych prawem narzędzi.

Celem skutecznego wyegzekwowania należności, reprezentujemy klientów zarówno na etapie przedsądowym, jak i w postępowaniu przed sądem oraz w postępowaniu egzekucyjnym. Oferowane przez nas usługi obejmują między innymi czynności podejmowane w ramach:

  • windykacji polubownej, obejmującej pośredni oraz bezpośredni kontakt z dłużnikiem podejmowany w celu polubownego wyegzekwowania należności, w tym formułowanie oraz wysyłanie do dłużnika wezwań do zapłaty,
  • windykacji sądowej, obejmującej skierowanie sprawy na drogę postępowania sądowego oraz prowadzenie sprawy przed sądem w sposób prowadzący do uzyskania satysfakcjonującego wierzyciela wyroku sądowego, a następnie uzyskanie na ten wyrok klauzuli wykonalności,
  • windykacji komorniczej, obejmującej wszczęcie postępowania egzekucyjnego oraz obsługę kontaktów z komornikiem, w tym poszukiwanie odpowiedniego do zaspokojenia roszczenia majątku dłużnika.

DLA KOGO:

osoby fizyczne, przedsiębiorcy, spółki, spółdzielnie, jednostki samorządu terytorialnego

Realizacja: Agencja Reklamowa REKOS - strony internetowe, projektowanie graficzne, druk