Wygrana przed Naczelnym Sądem Administracyjnym

Wygrana przed Naczelnym Sądem Administracyjnym
  • 31 październik 2015

Z radością informujemy o sukcesie ZWS Kancelarii Prawnej! Radca prawny Zbigniew Zieleziński uzyskał dla jednego z powiatów z południowej Wielkopolski korzystny wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie (sygn. akt II GSK 1704/14).  Sąd ten rozpoznaniu w dniu 25 września 2015 roku na rozprawie w Izbie Gospodarczej skargi kasacyjnej Zarządu Województwa W. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w P. ze skargi Powiatu  na decyzję Zarządu Województwa w przedmiocie określenia przypadającej do zwrotu kwoty dofinansowania projektu realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, oddalił skargę kasacyjną.

W związku z przeprowadzoną kontrolą realizacji zadania dofinansowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, decyzją z 2013 roku Zarząd Województwa nakazał Powiatowi zwrot uzyskanej uprzednio dotacji. Zdaniem jednostki monitorującej, udzielając zamówienia publicznego na wykonanie dofinansowanego zadania, Powiat naruszył przepisy ustawy Prawo Zamówień Publicznych, czym naraził lub mógł narazić na potencjalną szkodę budżet Unii Europejskiej.

W postępowaniu przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym ze skargi Powiatu skarżący podniósł, iż w zaskarżonej decyzji Zarząd Województwa nie wykazał adekwatnego związku przyczynowego między naruszeniem przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych a szkodą lub potencjalną szkodą w budżecie Unii Europejskiej. W wyniku przeprowadzonego postępowania Wojewódzki Sąd Administracyjny przychylił się do skargi Powiatu i uchylił zaskarżoną decyzję. Powyższy wyrok skargą kasacyjną zaskarżył Zarząd Województwa. Po rozpoznaniu sprawy na rozprawie Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił skargę Zarządu Województwa, uznając ją za bezzasadną.

Tagi: , , , , ,

Realizacja: Agencja Reklamowa REKOS - strony internetowe, projektowanie graficzne, druk