Jednostki samorządu terytorialnego i spółki komunalne

Specyfika działalności jednostek samorządu terytorialnego sprawia, że gmina, powiat czy spółka komunalna, która chce sprawnie sprawnie funkcjonować, potrzebuje wyspecjalizowanego zespołu prawników. Jesteśmy w samorządzie terytorialnym od momentu przywrócenia samorządności w 1990 r. Naszą siłą jest doświadczenie – obecność na setkach rad miejskich, tysiące opiniowanych uchwał organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego, dziesiątki zrealizowanych inwestycji i projektów. Posiadamy doświadczenie nabyte zarówno w trakcie pracy jako prawnicy wewnętrzni, jak i działający na zlecenie, opiniujący projekty i doradzający w zakresie konkretnych przedsięwzięć.

W ramach specjalizacji świadczymy podmiotom samorządowym następujące usługi:

 • doradztwo w zakresie ustrojowego prawa samorządowego,

 • sporządzanie i opiniowanie uchwał rady gminy/rady powiatu, udział w sesjach rady gminy/rady powiatu,

 • doradztwo w zakresie gospodarki nieruchomościami oraz planowaniania i zagospodarowania przestrzennego,

 • doradztwo w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi,

 • obsługa prawna w zakresie procesu inwestycyjnego,

 • obsługa prawna w przedmiocie zamówień publicznych w jednostkach samorządu terytorialnego,

 • doradztwo w zakresie gospodarki wodnościekowej,

 • obsługa prawna w zakresie prawa pracy,

 • doradztwo w zakresie działalności leczniczej,

 • reprezentowanie jednostek samorządu terytorialnego przed sądami powszechnymi, sądami administracyjnymi i organami nadzoru,

 • obsługa spółek komunalnych,

 • sporządzanie opinii prawnych,

 • szkolenia z zakresu prawa samorządowego.

Jednostki samorządu terytorialnego korzystające z naszego doradztwa regularnie otrzymują wyróżnienia oraz zajmują wysokie miejsca w rankingach samorządów terytorialnych. Na Twoje życzenie przedstawimy referencje wystawiane przez organy wykonawcze jednostek samorządu terytorialnego, abyś mógł podjąć decyzję o nawiązaniu współpracy właśnie z nami.

DLA KOGO:

gminy, powiaty, województwa, spółki komunalne, miejskie/powiatowe zarządy dróg, związki jednostek samorządu terytorialnego

Realizacja: Agencja Reklamowa REKOS - strony internetowe, projektowanie graficzne, druk