Prawo budowlane i proces inwestycyjny

Wieloletnia współpraca z przedsiębiorcami oraz jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie inwestycji budowlanych dotyczących między innymi budynków użyteczności publicznej oraz robót drogowych pozwoliła nam zgromadzić niezbędną wiedzę oraz doświadczenie potrzebne w trakcie procesu inwestycyjnego.

W ramach działalności kancelarii prowadzimy profesjonalną obsługę prawną w zakresie prawa budowlanego i procesu inwestycyjnego, doradzając klientom na każdym etapie realizacji inwestycji.

W zakresie prawa budowlanego i procesu inwestycyjnego oferujemy w szczególności:

 • analizę stanu prawnego nieruchomości wraz z określeniem potencjalnego ryzyka,
 • doradztwo w trakcie negocjacji związanych z nabyciem nieruchomości,
 • sporządzanie i opiniowanie umów przeniesienia własności nieruchomości lub użytkowania wieczystego, w tym umów przedwstępnych ,
 • porządkowanie stanu prawnego nieruchomości,
 • reprezentowanie klientów na etapie uzyskania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji o pozwoleniu na budowę oraz innych decyzji administracyjnych związanych z prawem zagospodarowania przestrzennego, prawem ochrony środowiska oraz prawem budowlanym,
 • sporządzanie i opiniowanie umów związanych z realizacją inwestycji, takich jak umowa o roboty budowlane, umowa deweloperska, umowa o dzieło, umowa o prace projektowe, umowa o podwykonawstwo,
 • doradztwo w zakresie prawnych aspektów finansowania inwestycji,
 • reprezentowanie klientów w sporach sądowych,
 • reprezentowanie klientów w postępowaniu przed Inspektoratem Nadzoru Budowlanego,
 • dochodzenie wykonania umowy, a także odszkodowania należnego klientowi za niewykonanie bądź nienależyte wykonanie umowy, w tym również kar umownych,
 • sporządzanie i opiniowanie umów najmu oraz umów sprzedaży lokali mieszkalnych i lokali użytkowych,
 • doradztwo w zakresie prawnych aspektów użytkowania nieruchomości.

DLA KOGO:

przedsiębiorcy, spółki, spółdzielnie, jednostki samorządu terytorialnego, osoby fizyczne, osoby prawne, deweloperzy

Realizacja: Agencja Reklamowa REKOS - strony internetowe, projektowanie graficzne, druk